КУРС "ДЕТСКО ИЗРАЗНО ИЗКУСТВО"

подходяща за деца над 14 годишна възраст

Живеем в модерен свят с разнообразна комуникация и творческо общуване

За да се отговори на потребностите на днешните деца е необходимо пътят на знанието да минава през новите технологии.

Обучението развива комуникативни и практически умения, формира пространствено и логическо мислене и повишава социалната им и емоционална интелигентност.

По време на курса децата изработват филмов проект като заснемат фото и видео материали, упражняват творческо писане и изразни техники, дискутират различни методи на изказ

Те сами изграждат етапите от съдържанието и визията на проекта си, подбират фона и начина на презентация, участват пряко в изготвянето и оформлението му.

Децата създават късометражна игрална продукция по предварително зададена тема над която работят под ръководството на Ваню Кръстев

Обучението включва изготвяне на сценария, творческо писане, различни методи на заснемане, изготвяне, реализиране и представяне.

Настаняване в хижа „Бачо Киро” – Дряново     5 дни / 4 нощи

Дати: 1,2,3,4,5 април

Цена : 280 лв. на дете

Цената включва: храна, нощувки, обучение, материали, техническо оборудване и консумативи за програмата.

Цената не включва транспорт