Международен детски фестивал "Българска Роза"

„Народните традиции – да ги почитаме и пазим”

Място на провеждане: България, Южно Черноморско крайбрежие, Приморско, хотел Хелиос.

 

Дати на провеждане:  от 20 до 26 август 2019 г.

 

Организатор на Фестивала: «ПГА» със съдействието на Министерство на Културата в България, Българско Национално Радио, Националните училища по изкуство в Котел и Широка Лъка , физически и юридически лица, на които са близки целите и идеите на фестивала.

 

Участници във Фестивала: За участие във Фестивала са поканени професионални, любителски ,творчески колективи и отделни участници. На Фестивала са поканени колективи от различни страни: Гърция, Молдова, Русия, Турция, Македония, Сърбия, Румъния и др.

Възраст на участниците в конкурсната програма на Фестивала е от 7 до 20 години.

 

Цел на  Фестивала: да се предостави възможност на младите изпълнители от различни страни за срещи и обмяна на творчески опит.  Популяризирането на фолклора сред подрастващото поколение и съхраняване народните традиции на всяка държава за бъдещите поколения.

 

Задачи на Фестивала:

•    Опазване на нематериалното културно наследство;

•    Представяне на културата на съответния народ от детски творчески колективи,

•    Откриване на най-добрите фолклорни колективи и отделни изпълнители, стимулиране на тяхното израстване и майсторство;

•    Укрепване на международните връзки и  развитие на културния диалог между нациите и страните;

•    Творческа обмяна на опит между колективи, ръководители и изпълнители.

•    Възможност за провеждане на съвместен съдържателен отдих;

 

За повече информация по програмата и участия се свържете с нас:

Весела Димитрова   0885 612 504